alt bak maten planlegging gode råvarer

DET BAK MATEN

Da vi startet med Elvegris i 2016 var ideen å inspirere til å bruke hele dyret. Mindre matsvinn, økonomisk gevinst og nye matoppleverlser.