LANGESØY

Landbruk på dyrenes premisser

Om oss

Ikke langt fra Drammen sentrum, midt i Drammenselva ligger veiløse Langesøy. For oss er dette en grønn oase midt i byen. Det har vært landbruk og gårdsdrift her siden 1700-tallet.

I dag er det fjerde generasjon Stenersen som driver. Line og John Ragnar tok over driften i 2017 og har siden da, utvidet litt og litt til det det er i dag, med Elvegris og høylandsfe.

Vi mener landbruk er en del av klimaløsningen. Hvis vi tar i bruk alle ressursene på gården blir klimaavtrykket mindre. Langesøy ble Debio sertifisert i 2001. Det har ikke blitt brukt sprøytemidler eller kunstgjødsel siden da. Produksjonen er lagt opp på naturens premisser. Varene våre blir solgt i REKO-ringen, gjennom sosiale medier og i nettbutikken på websiden.

KYSV3410

Høylandsfe fra Langesøy

På Langesøy har vi storfe av ur-rasen Scottish Highland Cattle. Dette er hardføre, nøysomme og saktevoksende dyr. Det tar ca. 2 år å fôre opp til slaktevekt. På Langesøy får de kun gras og høy og er dermed det vi kaller grasfôra. Vi har en besetning på litt over 20 dyr i stort og smått.

Elvegris fra Langesøy

Hva skjer om en avler gris kun med hensyn til grisen? Hvordan blir kjøttet da? Dette var motivasjonen da vi startet med gris. Økologisk, småskala, utegang og så kortreist fôr som mulig.

Vi ønsker å høre fra deg

Følg oss i sosiale medier

Langesøy

Øybonden

Elvegris fra Langesøy

Kontakt oss

Vi ønsker å høre fra deg