Langesøy
Rett utenfor Drammen midt i Drammenselva ligger veiløse Langesøy. En grønn oase midt i byen.
På Langesøy driver vi med landbruk på naturen sine premisser.
At dyra har hatt det godt kan man kjenne  på smaken.

Det har vært drift på Langesøy tilbake til 1700-tallet, og det har vært mange spennende
driftsmåter oppigjennom 1800-tallet.
 

Høylandsfe

På Langesøy har vi storfe av rasen Highland Cattle. Dette er robuste, nøysomme og saktevoksende dyr. Som er en ur rase. Dette vil si det tar ca 4år å fore opp til slaktevekt. På Langesøy får de kun gras og høy.
Landbruk
Vi mener landbruk er en del av klimaløsningen. Hvis vi tar i bruk alle ressursene på gården blir klimaavtrykket mindre. Langesøy ble Debio sertifisert i 2001. Det har ikke blitt brukt sprøytemidler eller kunstgjødsel siden da. Produksjonen er lagt opp etter naturen sine premisser. Varene våre blir solgt på Reko eller sosiale medier. Følg med

John Ragnar Stenersen
Øybonde

Elvegris

Hvis man avler gris, kun med hensyn til grisen. Hvordan blir kjøttet da? Det var motivasjonen for å starte med gris.
Småskala, frittgående og så kortreist fôr som mulig.